KORDA Art In Motion

KORDA Art in Motion Dansproduktion är en ideell förening med bas i MATSESGÅRDEN Stigsbo, Stjärnsund i Hedemora kommun sedan 2013. Koreograf/dansare Linda Forsman och Scenograf/ Ljusdesigner/ Musiker/ Bildkonstnär Lou T Lundqvist är Konstnärliga ledare. Dansarna Kerstin Abrahamsson, Matilda Bilberg, Åsa N Åström och Jimmie Larsson anställs i relation till projektmedel.

KORDA skapar experimentella dans, bild och filmproduktioner. Dansföreställningar för scen och utomhus, konstutställningar, workshops, dans och hälsofrämjande danskonst projekt.

Produktioner som är ett flöde av dans, bild, musik, dikt och film som relaterar till sin omgivning av konstbilder, film, scenografiska element, objekt, natur, djur samt rummens atmosfär. Tillsammans och samtidigt var och en självständig i sin egen konstform.

Korda Art in Motion är en ideell förening. Styrelsen består av Tom Hedman – ordförande, Håkan Blomkvist – bildkonstnär,  Eva Perbrand – Magnusson – koreograf och Brigitte Dupré Jungnell – läkare.

Föreningens revisor är Britt Arbelius. Ekonomisk konsult är Karin Alderlid. Auktoriserad revisor är Deskjockeys Revision, Stockholm.

Under 2020 stöds verksamheten av Region Dalarna, Region Gävleborg, Hedemora kommun samt ABF Södra och Östra.

Under 2019 – 2020 genomför KORDA Art in Motion ett stort DANSLUST – Skapande Skola projekt i 15 förskolor i Järfälla kommun.


 Utdrag ur KORDA´s hyllade scenproduktion Tres Voches 

Korda betyder bågsträng och är ett begrepp inom matematiken : en rät linje som förbinder två punkter på en cirkel. Dansen, musiken, ljuset, bilden, filmen och scenografin är likvärdiga och samtidigt självständiga i förhållande till varandra. Varje uttrycksmedel har en egen karaktär, förändras som stämmor och motstämmor i kraftfulla, dramatiska och lyriska flöden av bilder och stämningar där betydelser och sammanhang ständigt uppstår och ständigt skiftar.