KORDA Art In Motion

Korda Art in Motion är ett konstnärligt projekt som inleddes när Linda Forsman, bildkonstnären Håkan Blomkvist och scenkonstnären Lou T Lundqvist började samarbeta 1987 utifrån ett gemensamt intresse för koreografen Merce Cunninghamns och musikern John Cages banbrytande avantgardistiska scenverk. Korda Art in Motion omfattar sedan dess produktioner för scen och film med utgångspunkt från experimentell samtida dans och musik, skapade av koreografen Linda Forsman tillsammans med dansare, konstnärer, musiker och livskamraten Lou T Lundqvist. Korda Art in Motion gör också beställningsverk i samarbete med danskonsulenter, skolor och arrangörer, nationellt och internationellt.


 Utdrag ur KORDA´s hyllade kortfilm Nierika

Våra tankar om Korda Art in Motion

Korda betyder bågsträng och är också ett begrepp inom matematiken : en rät linje som förbinder två punkter på en kurva. Vi ser sammansmältningen av koreografi, bilder, musik och ljus i våra verk både som ett sätt att spänna bågen och utforska något nytt samtidigt som vi binder ihop de olika elementen. Dansen, ljuset, bilden och scenen ska vara likvärdiga och samtidigt självständiga i förhållande till varandra. Mellan dessa element uppstår starka spänningar, kontraster och samverkan. Varje uttrycksmedel har ett eget tema, en egen karaktär. Tillsammans fångar de upp och speglar varandras temata, förändrar och varierar dem som stämmor och motstämmor i en större komposition. Vi arbetar med kraftfulla, dramatiska och lyriska flöden av bilder och stämningar där betydelser och sammanhang ständigt uppstår och ständigt skiftar.