QUINTAL II

©Foto Thomas Olsson
Gefle Dagblad
Koreograferna Linda Forsman och Brandon Collwes.Dansarna Hanna Becker, Rannhvi Mebius Jormin, Tobias Sköld.

Foto från QUINTAL II

Foto från QUINTAL II
Matsesgården Stigsbo

Explosion av liv och färg på Matsesgården

Elise Einarsdotter.
©Foto Lou T Lundqvist

Flygeln i Solos for Grand Piano

Elise och Linda i Solos for Grand Piano.