KORDA Art In Motion

Korda Art in Motion Danceproduction is a dynamic brand that combines dance, music, film and visual art to create captivating and thought-provoking productions.

Led by the talented Linda Forsman, a visionary choreographer, and Lou T Lundqvist, an accomplished visual artist, Korda Art in Motion pushes the boundaries of artistic expression.

Their current and past productions have garnered high praise from critics and audiences alike.

With a diverse range of projects, Korda Art in Motion captivates viewers with their innovative and immersive performances.

In addition to their productions, Korda Art in Motion offers workshops and classes for those interested in exploring the world of dance and art.

They also collaborate with cultural centers, such as Matsesgården, to bring their unique artistic vision to a wider audience.

Immerse yourself in the explosion of life and color that Korda Art in Motion brings to the stage.

Experience the synergy of dance, music, film, and visual art that defines this inspiring brand.

 

KORDA Art in Motion Danskompani med bas i MATSESGÅRDEN Stigsbo, Stjärnsund i Hedemora kommun sedan 2013. 

KORDA har verksamhet i Gävleborg och Dalarna med workshops och föreställningar samt i Stockholm med workshops, föreställningar och MÅNDAGSGRUPPEN.

Koreograf / Dansare Linda Forsman och Scenograf / Ljusdesigner / Musiker / Bildkonstnär Lou T Lundqvist, är Konstnärliga ledare

Dansarna Kerstin Abrahamsson, Matilda Bilberg, Rebecka Carlsson, Rannhvi Mebius Jormin, Tobias Sköld, Jonathan D Sikell, Åsa N Åström och Jimmie Larsson anställs i relation till projektmedel

KORDA skapar experimentella dans, bild och filmproduktioner. Dansföreställningar för scen och utomhus, konstutställningar, workshops, dans och hälsofrämjande danskonst projekt

Produktioner som är ett flöde av dans, bild, musik, dikt och film som relaterar till sin omgivning av konstbilder, film, scenografiska element, objekt, natur, djur samt rummens atmosfär. Tillsammans och samtidigt var och en självständig i sin egen konstform

Korda Art in Motion är en ideell förening. Styrelsen består av : Nadia Holma, ordförande, Håkan Blomkvist, bildkonstnär / förläggare, Brigitte Dupré Jungnell, specialistläkare, Pontus Plahn, flygare. Suppleant : Fotograf / Bildkonstnär Riitta Tjörneryd.

Föreningens revisor är Britt Arbelius. Ekonomisk konsult är Karin Alderlid. Auktoriserad revisor är Deskjockeys Revision, Stockholm

Verksamheten stöds av Region Dalarna, Region Gävleborg, Hedemora kommun, Kulturrådet.

Samarbeten sker med ABF Hofors,  Folkets Hus Hofors, ABF Södra Östra, Folkteatern Dalarna, Riksteatern Gävleborg, Hofors Teaterförening – en Riksteater förening,

Gävle Teaterförening – en del av Riksteatern samt Konsthallen Sandviken.

 

KORDA Art in Motion Danskompani är ny medlem medlem i Svensk Scenkonst tillsammans med fria dans och teatergrupper efter att Svensk Scenkonst tog över rollen som kollektivavtalspart för den fria professionella scenkonsten vid årsskiftet.

 

KORDA Art in Motion Danskompani är medlem i MadeintheWeb

http://www.madein-theweb.com/korda-art-in-motion-dance-company/

 

Föreningen KORDA Art in Motion är medlem i och stöds av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

KORDA Art in Motion är också medlem i Assitej, Hedemora Kultur, Scen Sverige och Danscentrum.

Verksamheten har även fått stöd av Leader Nedre Dalälven, Stiftelsen Scenkonst Stjärnsund samt Studiefrämjandet Hedemora. Samt konstnärerna har fått stipendium från Konstnärsnämnden.

Under 2019 – 2020 genomförde KORDA Art in Motion ett stort DANSLUST – Skapande Skola projekt i 15 förskolor i Järfälla kommun.

Korda Art in Motion startades av Linda Forsman, Lou T Lundqvist och Håkan Blomkvist 1987.

Korda betyder bågsträng och är ett begrepp inom matematiken : en rät linje som förbinder två punkter på en cirkel

Dansen, musiken, ljuset, bilden, filmen och scenografin är likvärdiga och samtidigt självständiga i förhållande till varandra. Varje uttrycksmedel har en egen karaktär, förändras som stämmor och motstämmor i kraftfulla, dramatiska och lyriska flöden av bilder och stämningar där betydelser och sammanhang ständigt uppstår och ständigt skiftar