KORDA Art In Motion

KORDA Art in Motion Danskompani med bas i MATSESGÅRDEN Stigsbo, Stjärnsund i Hedemora kommun sedan 2013. KORDA har tillsammans med Dalateatern och Folkmusikens Hus ett regionalt uppdrag att bedriva danskonst i Dalarna.

Koreograf / Dansare Linda Forsman och Scenograf / Ljusdesigner / Musiker / Bildkonstnär Lou T Lundqvist, är Konstnärliga ledare

Dansarna Kerstin Abrahamsson, Matilda Bilberg, Elisabeth Christine Holth, Rebecka Carlsson, Jonathan D Sikell, Åsa N Åström, Maria Påhls och Jimmie Larsson anställs i relation till projektmedel

KORDA skapar experimentella dans, bild och filmproduktioner. Dansföreställningar för scen och utomhus, konstutställningar, workshops, dans och hälsofrämjande danskonst projekt

Produktioner som är ett flöde av dans, bild, musik, dikt och film som relaterar till sin omgivning av konstbilder, film, scenografiska element, objekt, natur, djur samt rummens atmosfär. Tillsammans och samtidigt var och en självständig i sin egen konstform

Korda Art in Motion är en ideell förening. Styrelsen består av : Nadia Holma, ordförande, Håkan Blomkvist, bildkonstnär / förläggare och Brigitte Dupré Jungnell, specialistläkare, Suppleant : Fotograf / Bildkonstnär Riitta Tjörneryd.

Föreningens revisor är Britt Arbelius. Ekonomisk konsult är Karin Alderlid. Auktoriserad revisor är Deskjockeys Revision, Stockholm

Verksamheten stöds av Region Dalarna, Region Gävleborg, Hedemora kommun, Kulturrådet.

Föreningen KORDA är medlem i och stöds av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Samarbeten sker med ABF Hofors,  ABF Södra Östra, Folkteatern Dalarna, Riksteatern Gävleborg, Hofors Teaterförening – en Riksteater förening,

Gävle Teaterförening – en del av Riksteatern samt Konsthallen Sandviken.

Verksamheten har även fått stöd av Leader Nedre Dalälven, Stiftelsen Scenkonst Stjärnsund samt Studiefrämjandet Hedemora. Samt konstnärerna har fått stipendium från Konstnärsnämnden.

Under 2019 – 2020 genomförde KORDA Art in Motion ett stort DANSLUST – Skapande Skola projekt i 15 förskolor i Järfälla kommun.

Korda Art in Motion startades av Linda Forsman, Lou T Lundqvist och Håkan Blomkvist 1987.

Korda betyder bågsträng och är ett begrepp inom matematiken : en rät linje som förbinder två punkter på en cirkel

Dansen, musiken, ljuset, bilden, filmen och scenografin är likvärdiga och samtidigt självständiga i förhållande till varandra. Varje uttrycksmedel har en egen karaktär, förändras som stämmor och motstämmor i kraftfulla, dramatiska och lyriska flöden av bilder och stämningar där betydelser och sammanhang ständigt uppstår och ständigt skiftar