Utdrag artikel i Södra Dalarnas Tidning©Ann-Louise Eberstein